Προγνωστικά Στοιχήματος

Σσσσστ! Έχει κλάσικο...

Σσσσστ! Έχει κλάσικο...

El-clasico

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "93c11a99cdd96463931f9b505415b2de" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
El-clasico

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "93c11a99cdd96463931f9b505415b2de" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIkhodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0OS1zc3Nzc3QtZXhlaS1jbGFzaWtvBjsARg%3D%3D--8dfa7a01000c64288b7ad88a4264547bd8f9eb6c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0f80fd74323976f1d7e2d9b8a0209ee0 X-Runtime: 0.086212 Date: Sat, 22 Apr 2017 15:31:27 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Σσσσστ! Έχει κλάσικο...

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "93c11a99cdd96463931f9b505415b2de" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIkhodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0OS1zc3Nzc3QtZXhlaS1jbGFzaWtvBjsARg%3D%3D--8dfa7a01000c64288b7ad88a4264547bd8f9eb6c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0f80fd74323976f1d7e2d9b8a0209ee0 X-Runtime: 0.086212 Date: Sat, 22 Apr 2017 15:31:27 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Σσσσστ! Έχει κλάσικο...

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 14
Όλα τα φώτα στο 'Στάνφορντ

Όλα τα φώτα στο 'Στάνφορντ Μπριτζ'

Chespur

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "5b9470f9850cfe3dc688ee8b6895d07e" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Chespur

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "5b9470f9850cfe3dc688ee8b6895d07e" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlRodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0My1vbGEtdGEtZm90YS1zdG8tc3RhbmZvcmQtYnJpZGdlBjsARg%3D%3D--a53c7ad1d9561f4cc3f04a6e82b7f7978485227c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0bd51263b24d7a0f6a95a48a59f8fab4 X-Runtime: 0.061090 Date: Fri, 21 Apr 2017 15:32:22 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Όλα τα φώτα στο 'Στάνφορντ Μπριτζ'

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "5b9470f9850cfe3dc688ee8b6895d07e" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlRodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0My1vbGEtdGEtZm90YS1zdG8tc3RhbmZvcmQtYnJpZGdlBjsARg%3D%3D--a53c7ad1d9561f4cc3f04a6e82b7f7978485227c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0bd51263b24d7a0f6a95a48a59f8fab4 X-Runtime: 0.061090 Date: Fri, 21 Apr 2017 15:32:22 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Όλα τα φώτα στο 'Στάνφορντ Μπριτζ'

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 17
Όλα τα φώτα στο 'Γουέμπλεϊ'

Όλα τα φώτα στο 'Γουέμπλεϊ'

Chespur

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "02eb5c7fa61c65cb5efd0e2f1fe936bb" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Chespur

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "02eb5c7fa61c65cb5efd0e2f1fe936bb" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlRodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0My1vbGEtdGEtZm90YS1zdG8tc3RhbmZvcmQtYnJpZGdlBjsARg%3D%3D--a53c7ad1d9561f4cc3f04a6e82b7f7978485227c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 663be4339e6063cae0fce4e77ec25dc9 X-Runtime: 0.049765 Date: Sat, 22 Apr 2017 18:30:54 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Όλα τα φώτα στο 'Γουέμπλεϊ'

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "02eb5c7fa61c65cb5efd0e2f1fe936bb" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlRodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDM0My1vbGEtdGEtZm90YS1zdG8tc3RhbmZvcmQtYnJpZGdlBjsARg%3D%3D--a53c7ad1d9561f4cc3f04a6e82b7f7978485227c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 663be4339e6063cae0fce4e77ec25dc9 X-Runtime: 0.049765 Date: Sat, 22 Apr 2017 18:30:54 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Όλα τα φώτα στο 'Γουέμπλεϊ'

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 10
Μαζεύει τα 'κομμάτια' του ο

Μαζεύει τα 'κομμάτια' του ο ΠΑΟ!

Pao-fener

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f3d06b6d287bd732422be03130e9f7cc" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Pao-fener

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f3d06b6d287bd732422be03130e9f7cc" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlFodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMzNi1tYXpldmVpLXRhLWtvbW1hdGlhLXR1LW8tcGFvBjsARg%3D%3D--c54a38134c33adae9311045f643b006b0f75ce79; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 00e74837eb945f819198f0f1411422cc X-Runtime: 0.057438 Date: Wed, 19 Apr 2017 19:01:57 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Μαζεύει τα 'κομμάτια' του ο ΠΑΟ!

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f3d06b6d287bd732422be03130e9f7cc" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlFodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMzNi1tYXpldmVpLXRhLWtvbW1hdGlhLXR1LW8tcGFvBjsARg%3D%3D--c54a38134c33adae9311045f643b006b0f75ce79; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 00e74837eb945f819198f0f1411422cc X-Runtime: 0.057438 Date: Wed, 19 Apr 2017 19:01:57 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Μαζεύει τα 'κομμάτια' του ο ΠΑΟ!

References

 1. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)
 2. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 24
Παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός!

Παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός!

Olympiacos

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "e6ad5b51f20a3512a5bc332831f4755d" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Olympiacos

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "e6ad5b51f20a3512a5bc332831f4755d" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIk9odHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMzMS1wYWlybmVpLXNlaXJhLW8tb2x5bXBpYWtvcwY7AEY%3D--e04c7dc9ee5bbed053977f9556f40e3bc70ffda0; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 1688a00bbd42844c6d02d34f3da1afd8 X-Runtime: 0.100603 Date: Tue, 18 Apr 2017 22:31:30 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός!

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "e6ad5b51f20a3512a5bc332831f4755d" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIk9odHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMzMS1wYWlybmVpLXNlaXJhLW8tb2x5bXBpYWtvcwY7AEY%3D--e04c7dc9ee5bbed053977f9556f40e3bc70ffda0; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 1688a00bbd42844c6d02d34f3da1afd8 X-Runtime: 0.100603 Date: Tue, 18 Apr 2017 22:31:30 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός!

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 23
Πρώτη 'πράσινη' μάχη για το

Πρώτη 'πράσινη' μάχη για το Final 4!

Kalathes-sloukas

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "647e2fdff7982fcd2ce332236c24cb80" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Kalathes-sloukas

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "647e2fdff7982fcd2ce332236c24cb80" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlZodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMyNS1wcm90aS1wcmFzaW5pLW1heGktZ2lhLXRvLWZpbmFsLTQGOwBG--6cc424dc6cf7112da503e1cf21585256ee444348; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 16bcba92eff12559b9c68d751f8f9bb4 X-Runtime: 0.088619 Date: Mon, 17 Apr 2017 16:31:33 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πρώτη 'πράσινη' μάχη για το Final 4!

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "647e2fdff7982fcd2ce332236c24cb80" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlZodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMyNS1wcm90aS1wcmFzaW5pLW1heGktZ2lhLXRvLWZpbmFsLTQGOwBG--6cc424dc6cf7112da503e1cf21585256ee444348; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 16bcba92eff12559b9c68d751f8f9bb4 X-Runtime: 0.088619 Date: Mon, 17 Apr 2017 16:31:33 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πρώτη 'πράσινη' μάχη για το Final 4!

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 35
Αρνί και... Γιουνάιτεντ -

Αρνί και... Γιουνάιτεντ - Τσέλσι

Manu-chealsea

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f91695c51f1237bf2f4363b13ec38c1f" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Manu-chealsea

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f91695c51f1237bf2f4363b13ec38c1f" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIkxodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMwNi1hcm5pLWthaS11bml0ZWQtY2hlbHNlYQY7AEY%3D--150d1bd8c4f1c9cb522cdb2037ac29d1be9a357c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 394b0e6191ee25a8a13e9fb86520cb91 X-Runtime: 0.075526 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:20 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Αρνί και... Γιουνάιτεντ - Τσέλσι

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "f91695c51f1237bf2f4363b13ec38c1f" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIkxodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDMwNi1hcm5pLWthaS11bml0ZWQtY2hlbHNlYQY7AEY%3D--150d1bd8c4f1c9cb522cdb2037ac29d1be9a357c; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 394b0e6191ee25a8a13e9fb86520cb91 X-Runtime: 0.075526 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:20 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Αρνί και... Γιουνάιτεντ - Τσέλσι

References

 1. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)
 2. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 35
Πρώτη Ανάσταση με 'Ντέρμπι

Πρώτη Ανάσταση με 'Ντέρμπι ντέλλα Μαντονίνα'

Inter-milan

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "3de905e27409c7c5f931f954300f0a94" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Inter-milan

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "3de905e27409c7c5f931f954300f0a94" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlxodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5OC1wcm90aS1hbmFzdGFzaS1tZS1kZXJieS1kZWxsYS1tYWRvbm5pbmEGOwBG--bad7bfcbf7ac8b9fc371df00dbacf38a63b2fe63; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 001cc13337cf1e4dd79d755a0ace426a X-Runtime: 0.072039 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:25 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πρώτη Ανάσταση με 'Ντέρμπι ντέλλα Μαντονίνα'

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "3de905e27409c7c5f931f954300f0a94" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlxodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5OC1wcm90aS1hbmFzdGFzaS1tZS1kZXJieS1kZWxsYS1tYWRvbm5pbmEGOwBG--bad7bfcbf7ac8b9fc371df00dbacf38a63b2fe63; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 001cc13337cf1e4dd79d755a0ace426a X-Runtime: 0.072039 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:25 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πρώτη Ανάσταση με 'Ντέρμπι ντέλλα Μαντονίνα'

References

 1. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)
 2. ^νόμιμο στοίχημα (betmasters.gr)

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 41
Oλυμπιακός - ΑΕΚ και Europa League

Oλυμπιακός - ΑΕΚ και Europa League

Osfp_aek

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "52b44b0ceee0c638e9b073b9c7aa67c8" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Osfp_aek

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "52b44b0ceee0c638e9b073b9c7aa67c8" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlVodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5Ny1vbHltcGlha29zLWFlay1rYWktZXVyb3BhLWxlYWd1ZQY7AEY%3D--aa905aa0525894b70bf930e35f6c39bcd89339dc; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0a813b396b808a33c842ecc63f40b9be X-Runtime: 0.061516 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:30 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Oλυμπιακός - ΑΕΚ και Europa League

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "52b44b0ceee0c638e9b073b9c7aa67c8" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIlVodHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5Ny1vbHltcGlha29zLWFlay1rYWktZXVyb3BhLWxlYWd1ZQY7AEY%3D--aa905aa0525894b70bf930e35f6c39bcd89339dc; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 0a813b396b808a33c842ecc63f40b9be X-Runtime: 0.061516 Date: Sun, 16 Apr 2017 23:01:30 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Oλυμπιακός - ΑΕΚ και Europa League

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 34
Πραγματικά... Μεγάλη

Πραγματικά... Μεγάλη Τετάρτη!

Bayern-real

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "2a278fa288874ebdff1e25080d8859ef" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie:

...
Bayern-real

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "2a278fa288874ebdff1e25080d8859ef" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIk5odHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5MS1wcmFnbWF0aWthLW1lZ2FsaS10ZXRhcnRpBjsARg%3D%3D--07f0cfd63c8f0a6afa198ef23d7a2c634dc6a573; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 00a98f55a4ab81db3dd40a43c79ffa45 X-Runtime: 0.048544 Date: Tue, 11 Apr 2017 17:01:46 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πραγματικά... Μεγάλη Τετάρτη!

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Status: 200 OK X-UA-Compatible: IE=Edge,chrome=1 ETag: "2a278fa288874ebdff1e25080d8859ef" Cache-Control: must-revalidate, private, max-age=0 Set-Cookie: Kc7oA8SUNBgWlQFNvdJ-CuphDJzGbpM4deRDIZmT92M=BAh7CkkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFRkkiJTY0YjE5M2JkYzc4Y2E5ZjJlN2VlYWIwNTU0YTMyNWRmBjsAVEkiFmlucHV0X2RldmljZV90eXBlBjsARkkiCk1PVVNFBjsARkkiFGhvdmVyX3N1cHBvcnRlZAY7AEZUSSIMYnJvd3NlcgY7AEZJIgxtb3ppbGxhBjsAVEkiDnJldHVybl90bwY7AEZJIk5odHRwOi8vYmV0bWFzdGVycy5nci9wcm9lcGlza29waXNpLWltZXJhcy80MDI5MS1wcmFnbWF0aWthLW1lZ2FsaS10ZXRhcnRpBjsARg%3D%3D--07f0cfd63c8f0a6afa198ef23d7a2c634dc6a573; path=/; HttpOnly X-Request-Id: 00a98f55a4ab81db3dd40a43c79ffa45 X-Runtime: 0.048544 Date: Tue, 11 Apr 2017 17:01:46 GMT X-Rack-Cache: miss X-Powered-By: Phusion Passenger 4.0.41 Server: nginx/1.4.7 + Phusion Passenger 4.0.41

Πραγματικά... Μεγάλη Τετάρτη!

Πηγη:

 • Εμφανίσεις: 64