Ηπειρωτικα Νεα

Συνεργασία του ΤΕΙ Ηπείρου με το Universidad de Granada

Συνεργασία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής με το Universidad de Granada
Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και το Εργαστήριο Έντυπης & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής  του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, συνεργάστηκαν με το Laboratorio de Arqueología Biocultural του Universidad de Granada για την απόδοση στα ελληνικά δύο animation για τα παραδοσιακά συστή
ματα άρδευσης, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του MEMOLA project.
Στο σχετικό σύνδεσμο: http://tegeo.teiep.gr/769-synergasia-tm-tegeo-kai-lpm-me-universidad-de-granada διατίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Πρέβεζα:Καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου ανέλαβε ο Κώστας Φαρμάκης

Καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου ανέλαβε και επίσημα από σήμερα Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 ο κ. Κώστας Φαρμάκης, στην θέση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού "Ανοιχτή Συμπαράταξη Πρέβεζας" (ΑΣΥΠ) κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.Χρήστος Μπαΐλης ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα του κ.Φαρμάκη. Ο κ.Φαρμάκης από την πλευρά του δήλωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών, από τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην ορκωμοσία παρευρέθη και ο Επικεφαλής του συνδυασμού "Ανοιχτή Συμπαράταξη Πρέβεζας" κ. Δημήτρης Παππάς.

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Η Ελλάδα στο κατώφλι μιας νέας εποχής

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο “HTA Conference: Towards an Integrated HTA framework”, που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias Communications με θέμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) στη χώρα μας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκομένων Φορέων.

Καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές κατέθεσαν τη γνώμη αλλά και την πολύτιμη εμπειρία τους από το εξωτερικό, σε θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας ενός οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναδείχθηκε η ευκαιρία που έχει σήμερα η χώρα μας στον τομέα της διακρατικής συνεργασίας και της αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας, καθώς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το σύστημα ΗΤΑ σταδιακά λαμβάνει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου δικτύου, για την επιτυχή λειτουργία του οποίου απαιτείται η εφαρμογή νέων εργαλείων και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος ανέλυσε τις βασικές επιλογές της Κυβέρνησης αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις θεραπείες, στην ανάγκη ανταπόκρισης του συστήματος στις ανάγκες των ασθενών και στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ύψους των δημοσίων δαπανών για την Υγεία. Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι δημιουργείται ένα «κλειστό κύκλωμα»: αρχική θετική αξιολόγηση, στη συνέχεια διαπραγμάτευση για την τιμή, στη συνέχεια, τελική αξιολόγηση με συνεκτίμηση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης και τέλος υπουργική απόφαση για ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος όσον αφορά στη δημιουργία μητρώων ασθενών, τα οποία αποτελούν καθοριστικής σημασίας εργαλείο για το μηχανισμό αξιολόγησης. Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε τέλος, ότι άμεσα θα υποβληθεί στον Υπουργό η τελική εισήγηση με τα άτομα που θα στελεχώσουν τη νέα Επιτροπή HTA, ενώ τόνισε ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα ενσωματωθεί ως οργανικό στοιχείο του νέου οργανισμού. Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι επιλέχθηκε με το μοντέλο της «πολυκριτηριακής ανάλυσης των αποφάσεων», όπου κυρίαρχη θέση κατέχει το κριτήριο του κλινικού οφέλους, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της σοβαρότητας της νόσου, ενώ αξιολογείται επίσης η αξιοπιστία των κλινικών μελετών και αναλύεται η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας (ως κόστος ανά κερδισμένο ποιοτικό έτος ζωής).

Κατά την έναρξη του πρώτου πάνελ με τίτλο “Embracing a value-based paradigm in healthcare systems”, ο Πάνος Καναβός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής, LSE Health, London School of Economics, σχολίασε τις διατάξεις του Νόμου για τη σύνθεση του νέου οργανισμού HTA, τα θετικά στοιχεία της ελληνικής πρωτοβουλίας, αλλά και τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός, στην προσπάθειά του να θέσει κριτήρια και διαδικασίες για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας. Ο κ. Καναβός επέμεινε στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα κατάλληλα κριτήρια, τόσο κατά την αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίμηση ενός φαρμάκου (λ.χ. επιστημονικά κριτήρια, ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, βαρύτητα της νόσου.) Ο κ. Καναβός εξέφρασε ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων κοστολόγησης και κόστους από το ευρωπαϊκό στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, ο Michael Drummond, MCom, DPhil, Professor of Health Economics, Centre for Health Economics, University of York, Heslington, York, UK, μοιράστηκε τη σημαντική εμπειρία του σχετικά με την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, τονίζοντας πως κάθε χώρα ακολουθεί τα δικά της κριτήρια αξιολόγησης, διαχείρισης νοσήματος και κόστους, οπότε όταν μια θεραπεία είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος σε ένα κράτος, δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα είναι αντίστοιχα αποτελεσματική ως προς το κόστος σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η κλινική αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου μπορεί να είναι ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά η διαχείριση του νοσήματος και το κόστος διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Συνεπώς, χρειάζεται κάθε χώρα χρειάζεται να κάνει τη δική της ανάλυση, η οποία να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον και τις πρακτικές Υγείας που ακολουθεί.

Tα θετικά και τα αρνητικά σημεία των Managed Entry Agreements (ΜΕΑ) και των διαπραγματεύσεων ανέπτυξε στην ομιλία της η Katarzyna Kolasa, Professor of Health Economics Kozminski University. Ανέφερε το παράδειγμα των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο κύριος ρόλος των ΜΕΑ και άλλων συναφών πολιτικών είναι ο περιορισμός των δημοσιονομικών επιπτώσεων, Σύμφωνα με την κ. Kolasa, οι ΜΕΑ είναι ουσιώδεις ως μέσο επίτευξης διαφοροποιημένης τιμολόγησης και, κατά συνέπεια, διάθεσης νέων τεχνολογιών στην αγορά. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η ετοιμότητα του συστήματος πληροφορικής και η παρακολούθηση της χρήσης της τεχνολογίας υγείαςΣε κάθε περίπτωση, βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ο Καθηγητής Δημήτριος Κούβελας, Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου Φαρμάκων και Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ, αναφέρθηκε στην ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων που να αφορούν στην αποζημίωση και τιμολόγηση. Έκανε λόγο για τα προβλήματα που δημιουργεί η απουσία επιδημιολογικών δεδομένων, όπως και η απουσία πολιτικής βούλησης και διοικητικής υποστήριξης για τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Ο κ. Κούβελας επεσήμανε ότι η νέα νομοθεσία επιδιώκει να άρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, θέτοντας επιστημονικά κριτήρια που σχετίζονται με την ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, την προστιθέμενη θεραπευτική αξία, τα κλινικά δεδομένα, καθώς και την επίπτωση στον προϋπολογισμό. Περιγράφοντας τη διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, επεσήμανε την επιλογή τακτικών μελών με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία σε τομείς όπως η φαρμακολογία, η κλινική φαρμακολογία, η φαρμακοεπιδημιολογία, η αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία Υγείας κ.ά.

Οι εργασίες του πρώτου πάνελ ολοκληρώθηκαν με την ομιλία της Ευγενίας Σταμούλη, Visiting Research Fellow, University of York, και Διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων, PharmaEcons, η οποία είχε ως θέμα την απόπειρα της Αγγλίας να εφαρμόσει το σύστημα τιμολόγησης με βάση την αξία (“value based pricing”), η οποία τελικώς απέτυχε. Η Αγγλία επομένως, συνεχίζει να εφαρμόζει το σύστημα της ελεύθερης τιμολόγησης, η οποία συμφωνείται μεταξύ Φαρμακοβιομηχανίας και Κράτους και βασίζεται στην αποζημίωση με κριτήρια κόστους/αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, από το 2010 άρχισαν να εφαρμόζονται οι συμφωνίες «όγκου-τιμής» και «τιμής-αποτελέσματος» (price-volume & outcome based agreements), με στόχο οι εταιρείες να λάβουν άμεσα αποζημίωση με συγκεκριμένη τιμή. Επιπλέον το 2010 ιδρύθηκε το Cancer Drug Fund, ταμείο αποζημίωσης αντικαρκινικών θεραπειών, το οποίο αποζημιώνει τις νέες θεραπείες για ογκολογικούς ασθενείς. Παρόμοιες συμφωνίες περιλαμβάνει και το νομοσχέδιο του HTA στην Ελλάδα από την επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Ο κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum (PIF) και Chairman Pharma Committee Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM), σημείωσε ότι η Ελλάδα περνά σήμερα σε ένα μοντέλο αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας με επιστημονικά κριτήρια. Παράλληλα παρατήρησε ότι η ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει τις διαδικασίες δημιουργίας του οργανισμού ΗΤΑ, δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ύπαρξη ΗΤΑ στην Ελλάδα. «Δεν μετεξελισσόμαστε αυτόματα σε ειδήμονες αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας» υπογράμμισε ο κ. Παπαταξιάρχης. Ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλα κράτη, αναφορικά με τους στόχους του ΗΤΑ, αλλά και ποια μέρη εγκλείει, ποια εσωκλείει και ποια αποκλείει από τη διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη η διαφορά ανάμεσα στην αξία και το κόστος. Ο κ. Παπαταξιάρχης πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη διαδικασία δημιουργίας του νέου οργανισμού ΗΤΑ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού και δη, τα επιδημιολογικά. Κατά την ομιλία του τόνισε ότι δεν υπάρχει ένα "σωστό" μοντέλο, αλλά στοιχεία καλής πρακτικής σε διάφορα συστήματα στην Ευρώπη. Κατά τον κ. Παπαταξιάρχη, τα φάρμακα θα πρέπει να αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την ουσιαστική βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών, συγκριτικά με τη βασική θεραπεία (standard of care), ενώ υποστήριξε ότι ο HTA δεν θα πρέπει να καθορίζει την αξία με όρους κόστος ανά ποιότητα. "Αυτά τα συστήματα συνήθως χαρακτηρίζονται από περιπλοκότητα και έλλειψη διαφάνειας, αλλά και έλλειψη ασθενοκεντρικοτητας", σημείωσε.

Απαιτείται επομένως, μια διαδικασία διαφανούς και έγκαιρης πρόσβασης στα φάρμακα, χωρίς αποκλεισμούς, η οποία ταυτόχρονα θα είναι κατανοητή από τους πολίτες. Εκτίμησε, παράλληλα, πως ένα σύστημα που θα διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της Φαρμακοβιομηχανίας και του πληρωτή (Κράτος), θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Παράλληλα, μηχανισμοί που επιτρέπουν ευέλικτες συμβατικές λύσεις και μοντέλα επιμερισμού του κινδύνου μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν ανησυχίες που σχετίζονται με την τιμολόγηση και την αποζημίωση.

Το δεύτερο πάνελ με τίτλο “Key issues in the implementation of HTA & the new pharmaceutical policy” ξεκίνησε με την ομιλία του Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). O κ. Γιαννόγλου, ξεκίνησε την τοποθέτησή του με το λογοπαίγνιο ότι ο ΗΤΑ καλείται να αξιολογήσει την καινοτομία και την κενο-τομία, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει υπάρχει διαφάνεια και εμπιστευτικότητα κατά τη διαδικασία συγκρότησής του Οργανισμού ΗΤΑ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι, όπως ανέφερε. πρόκειται για εγχείρημα που δεν έχει προηγούμενο, διότι δεν υπήρξε ποτέ η προτεραιότητα διαπραγμάτευσης τιμών. Τόνισε, επίσης πως υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν και ελλείμματα, όπως η απουσία feedback για την πορεία των ασθενών, μετά την ένταξη μιας θεραπείας στην αποζημίωση.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πανταζής, Διευθύνων Σύμβουλος Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), ανέφερε ότι ο οργανισμός HTA μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας αγοράς υγιούς ανταγωνισμού με επίκεντρο την καινοτομία. Όπως επεσήμανε, τα συστήματα ΗΤΑ «δεν ήρθαν στα καλά καθούμενα», καθώς μετά από μια περίοδο ευμάρειας, κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα αποζημίωσης την πλειονότητας των φαρμάκων, η χώρα διανύει μια περίοδο όπου απαιτείται έλεγχος της δαπάνης. Επανέλαβε επίσης την εκτίμηση ότι σήμερα η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία από το εξωτερικό και τόνισε τη σημαντική διάσταση της εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων, σημειώνοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Βλόντζο, Αντιπρόεδρο Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και Πρόεδρος & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Merck Ελλάδος, οι σημαντικές προκλήσεις που εγείρονται στα επόμενα χρόνια κυρίως λόγω των εξαιρετικά χαμηλών φαρμακευτικών προϋπολογισμών, σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα και την έλλειψη σχεδίου πρόληψης από τη Πολιτεία, δημιουργούν την έντονη ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία των εμπλεκόμενων Φορέων, ώστε να βρεθεί το βέλτιστο σημείο ισορροπίας στο τρόπο τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάθε καινοτόμο θεραπεία και παράλληλα θα στηρίζεται έμπρακτα η σημαντική αναπτυξιακή συνεργασία των διεθνών και των εγχώριων εταιρειών.

Αναφερόμενος στις μεθόδους του συστήματος ΗΤΑ που θα επιλέξει η Ελλάδα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού συστήματος υγείας. Υπάρχει ανάγκη για έναν ανεξάρτητο εθνικό φορέα με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα, που θα παρέχει διαφάνεια και αξιοπιστία και που θα διασφαλίζει την πρόωρη πρόσβαση των ασθενών στην πραγματική καινοτομία, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έναν φορέα, που θα αποτελεί εργαλείο λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων και θα αξιολογεί συστηματικά τις ιδιότητες, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των τεχνολογιών υγείας.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ο Μάρκος Ολλανδέζος, Διευθυντής Επιστημονικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), αναφέρθηκε στις προοπτικές που δημιουργούνται για τις ελληνικές εταιρείες μέσα από την ανάπτυξη της οριακής καινοτομίας και υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης, ειδικά στο πεδίο των περιορισμών για την είσοδο ενός φαρμάκου στο σύστημα αποζημίωσης. Συμπερασματικά ανέφερε ότι η βαθμονόμηση της καινοτομίας (οριακή, ουσιώδης, πρωτοποριακή) εξαρτάται από τη βαρύτητα της μη καλυπτόμενης ανάγκης και τη σχετική θεραπευτική αποτελεσματικότητα της καινοτομίας. Σημείωσε ακόμη, ότι το σύστημα ΗΤΑ δεν είναι πανάκεια. Δεν αποτελεί μαγική λύση στο πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης και δεν πρέπει να θέτει αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάπτυξη οριακών καινοτομιών από την ελληνική Φαρμακοβιομηχανία.

Κατά την ομιλία του, ο Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος "Προμηθέας" & Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας επεσήμανε ότι ο καθορισμός της σχέσης κόστους/ αποτελεσματικότητας είναι σημαντικός παράγοντας, αναφέροντας ότι η υγεία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τον τρόπο χρήσης αυτής της τεχνολογίας. Αναφέρθηκε επίσης στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε όλη τη διαδρομή της υγειονομικής περίθαλψης και την αλληλεπίδραση με πολλούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το σύστημα ΗΤΑ δεν νοείται να είναι στατικό, τόνισε. Οι μεθοδολογίες του οφείλουν να εξελίσσονται και να ενσωματώνουν την αναγνώριση των αναγκών των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη διεξαγωγή κλινικών μελετών και τη χρήση των Real-World Evidence. Τέλος, ανέλυσε την αξία και τη σημασία των μητρώων ασθενών, αναφέροντας το παράδειγμα του μητρώου ατόμων με HIV που διατηρεί το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στην τοποθέτησή του, ο Αντώνης Κοντεμενιώτης MSc, Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, Υπουργείο Υγείας Κύπρου, ανέφερε ότι στην Κύπρο, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας υπάρχουν ως «δύο παράλληλοι κόσμοι». Σήμερα υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση ενοποίησης των δυο συστημάτων και γι΄αυτόν το λόγο, υπάρχει ανάγκη πρόνοιας για τις εξελίξεις που θα προκύψουν από την ενοποίηση. Σχετικά με τον Οργανισμό ΗΤΑ επεσήμανε ότι τα σχετικά πεδία περιλαμβάνουν συστηματικές αξιολογήσεις/μεταναλύσεις, μελέτη οικονομικής επίπτωσης, μορφές οικονομικής αξιολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας και αξιολόγηση της αποδοχής και της δυνατότητας εφαρμογής καθώς και θέματα ηθικής και ισοτιμίας.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τίτλο “The new HTA body & negotiation committee in Greece: Principles and the way forward”. Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ, σημείωσε ότι κάθε κράτος, ανέφερε, θα πρέπει να ακολουθεί το δικό του σύστημα αξιολόγησης, αν και στην αρχή μπορεί να ακολουθήσει την «πεπατημένη μεταφοράς κόστους από άλλες χώρες». Επεσήμανε ακόμη ότι ο ΕΟΠΥΥ εισέρχεται σταδιακά στη λογική του ΗΤΑ, προσθέτοντας ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα όφειλε όλα αυτά τα χρόνια να έχει αναπτύξει και παράξει σχετική γνώση, ενώ είναι απαραίτητο να διατηρείται μια συνέχεια στο σχεδιασμό της πολιτικής Υγείας.

Από την πλευρά του, ο Γεώργιος-Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία οργανισμού ΗΤΑ στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι η εισαγωγή νέων θεραπειών ή παρεμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρηματοδοτική ικανότητα της χώρας. Χαρακτήρισε επίσης τη δημιουργία του οργανισμού ΗΤΑ αναγκαιότητα, αλλά και προτεραιότητα για τη χώρα. Σχολίασε επίσης θετικά την επιλογή της νομικής μορφής του Φορέα, ώστε να υπάρχει ευελιξία και να αποφεύγονται οι αγκυλώσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Γενικότερα, το σύστημα ΗΤΑ θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα εξωστρεφή χαρακτήρα, υπογράμμισε ο κ. Ταραντίλης. Όσον αφορά στη διάρθρωσή του, έχει προταθεί η δημιουργία ξεχωριστών Διευθύνσεων, ενώ θα πρέπει να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Όσον αφορά στη χρηματοδότησή του, έχει προταθεί η υποβολή τέλους ανά φάκελο. Τέλος, ανέφερε ότι από τις 80-90 θεραπείες το χρόνο (horizon scanning), δεν θα είναι δυνατόν να αξιολογούνται όλες, ενώ σημείωσε ότι στις 180 ημέρες που θα διαρκεί η διαδικασία, θα συμπεριλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση τιμών.

Η Δέσποινα Μακριδάκη, Αντιπρόεδρος ΕΟΦ και Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) σημείωσε ότι χρειάστηκαν 3 χρόνια σοβαρής και συστηματικής δουλειάς «ώστε να είμαστε μια αναπνοή από μια κατάσταση που θα μας φέρει πριν από το νέο Φορέα». Επίσης ανέφερε ότι η διαδικασία “evidence based decision making” είναι ένα δυναμικό εφαλτήριο, το οποίο θα επιτρέψει την εκτέλεση των σωστών κινήσεων. Ο χώρος της ιατρικής τεχνολογίας είναι ένας δυναμικός χώρος και οι όποιες προσεγγίσεις θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και προσεκτικές όσον αφορά την αξιοπιστία του συστήματος έναντι των ασθενών. Είναι σαφές ότι πλέον δεν θα μιλάμε μόνο για τιμή, αλλά για την αξία ενός προϊόντος. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, στο βαθμό που αυτή συνάδει με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας.

Ο Ιωάννης Ποδηματάς, Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, τόνισε ότι το σύστημα ΗΤΑ αποτελεί μια προσπάθεια που θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία. Σύμφωνα με τον κ. Ποδηματά, θα πρέπει να συζητηθούν οι παράμετροι που θα βοηθούσαν το έργο της Επιτροπής και του Οργανισμού, καθώς και κάποιες συμπληρωματικές δομές, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί, όπως το μητρώο φαρμάκων και η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία. Τα δύο παραπάνω θέματα, παρότι έχουν αυτοτέλεια ως projects, είναι σαφές ότι λειτουργούν υποβοηθητικά και συμπληρωματικά με το ΗΤΑ. Σήμερα δεν υπάρχει ένα κεντρικό data base που να έχει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για το φάρμακο. Αυτό δεν διευκολύνει τη δουλειά της επιτροπής αξιολόγησης. Όταν δημιουργηθεί ένα κεντρικό αποθετήριο φαρμάκων και όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε αυτούς που πρέπει, θα μπορούν να αντλούνται, να αξιοποιούνται, αλλά και να επικαιροποιούνται στοιχεία, προς όφελος της αξιολόγησης. Επίσης, η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία θα δώσει στοιχεία που σήμερα δεν είναι διαθέσιμα. Μπορεί να έχουμε στοιχεία από τα ιδιωτικά φαρμακεία και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όμως για τα νοσοκομεία αυτή η πληροφόρηση είναι περιορισμένη. Και οι δύο παραπάνω δράσεις θα διευκολύνουν κατά πολύ την λειτουργία της επιτροπής ΗΤΑ.

Ο Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) επεσήμανε ότι το σύστημα ΗΤΑ οφείλει να γίνει ένα επιτυχημένο σύστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι για να επιτύχει το εγχείρημα του ΗΤΑ σήμερα πρέπει να τηρηθούν αρχές, όπως η ανεξαρτησία, η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, η συνέπεια και η επιστημονικότητα, αλλά και κανόνες, όπως η συνοχή στη μεθοδολογία, τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ο ουσιαστικός διάλογος, η διαδικασία δευτεροβάθμιας κρίσης, η λογοδοσία κ.ά. Ο κ. Πενταφράγκας έκανε ειδική αναφορά στην απώλεια της εμπιστοσύνης και πρόσθεσε ότι απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο και πολιτική συναίνεση για τα βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα, όπως η μια πολιτική ηγεσία να καταργεί όσα θέσπισε η προηγούμενη. Αναφορικά με το θεσμοθετημένο rebate της Ελλάδας, ανέφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στην Αυστρία οι θεσμικές ρυθμίσεις για τα καινοτόμα φάρμακα λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο rebate της Ελλάδας, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανό αρνητικό σπιράλ, με ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Σε παρέμβασή της στη συζήτηση, η Πρόεδρος του ΕΟΦ, Κατερίνα Αντωνίου, ανέφερε ότι η Πανεπιστημιακή κοινότητα οφείλει να δημιουργεί φυτώρια επιστημόνων που θα δουλεύουν με επαγγελματικό τρόπο, αναφορά που σχετίζεται με τη διαδικασία της συνέχειας στη λειτουργία των δημόσιων Φορέων, ειδικά σε επίπεδο συστήματος ΗΤΑ.
 stogiatro.gr

Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης για την Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου ΑρταίωνΣυνεδριάζει τη Πέμπτη 26 Απριλίου και ώρα 18:30 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, με θέμα την 1η Ενημερωτική συνάντηση (Διαβούλευση) στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αρταίων.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή  27-4-2018, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Δημοπρατήσεις έργων 4.986.180€ στο Δήμο Αρταίων Έργα οδοποιίας ,σχολείο κ.α

Δημοπρατήσεις έργων προϋπολογισμού 4.986.180€ σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων
- Κατασκευή Ειδικού Σχολείου (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) στο Γλυκόριζο προϋπολογισμού 3.759.680€
Δημοπρατήθηκε το έργο της ανέγερσης του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας στο Γλυκόριζο, καθώς μέχρι τις 22 Μαΐου υπάρχει η προθεσμία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση του κτηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.759.680€, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα βασικό στόχο της Δημοτικής Αρχής, καθώς με την κατασκευή του σχολείου αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζει σήμερα το σχολείο.
Το κτίσμα, προβλέπεται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εντός του οικισμού Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων, ενώ η  αρχιτεκτονική   μελέτη   προβλέπει   την   κατασκευή   διώροφου   κτιρίου   συνολικής επιφάνειας 1.843,14 τετραγωνικών. Οι λειτουργίες τους  αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, το ισόγειο με επιφάνεια 1.567,31 τμ. και τον όροφο επιφάνειας 213,62 τμ, ενώ στο υπόγειο αναπτύσσονται βοηθητικοί χώροι αποθηκών και Η/Μ εγκαταστάσεων επιφάνειας 275,83 τ.μ. Ο αύλειος χώρος θα λειτουργεί ως χώρος παιχνιδιού και άθλησης.
Έργα οδοποιίας προϋπολογισμού 562.000 ευρώ
Επίσης, δημοπρατήθηκαν -και μέχρι τις 7 Μαΐου υπάρχει προθεσμία υποβολής φακέλων ενδιαφέροντος- τα «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχεία κ.α.)», με συνολικό προϋπολογισμό 562.000 ευρώ (από ΣΑΤΑ).
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής και διάνοιξης οδών του Δήμου Αρταίων, ενώ το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ
Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων επί της οδού Μικράς Ασίας,
Εφαρμογή τροποποίησης σχεδίου πόλεως επί της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου δίπλα από ιδιοκτησία της Shell Hellas A.E.,
Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων επί της οδού Μοστραίων,
Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων μεταξύ των οδών Ανεμομύλων, Βίτσι και Χωματιανού,
Διάνοιξη ρυμοτομούμενου τμήματος επί της οδού Οδηγητρίας,
Ασφαλτόστρωση της οδού Σκουφά, από το ύψος της Τράπεζας Πειραιώς στην πλατεία Κιλκίς προς παλιό Νοσοκομείο,
Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στην οδό Στρατώνος και σε διάφορα σημεία της πόλης
Ασφαλτόστρωση της οδού 3/40 Συντάγματος Ευζώνων έως τη διασταύρωση με την οδό Τζουμέρκων
Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην πάροδο της οδού Τζουμέρκων
Επισκευή οδοστρώματος στον παράδρομο της Περιφερειακής οδού στο ύψος της Πρώην Υπηρεσίας Πρόνοιας
Επισκευή τσιμεντόστρωσης στην οδό Διογένους
Κατασκευή σκάλας στην οδό Καβάφη και Κορυδαλαίως
Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Τ.Κ. Γραμμενίτσας
Έξοδος οικισμού Γραμμενίτσας προς παράδρομο Ιόνιας οδού.
Τ.Κ. Κορφοβούνι
Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς οικισμό Ρουμάνια.

Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες με προϋπολογισμό 364.500€ 
Δημοπρατήθηκε και μέχρι και τις 7 Μαΐου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β΄ φάση)».
Το έργο αφορά την αποκατάσταση δρόμων που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2015. Πρόκειται για αγροτικούς δρόμους στον κάμπο της Άρτας που εξυπηρετούσαν αγροτικές καλλιέργειες και πτηνοτροφικές μονάδες. Μελετήθηκαν δέκα (10) δρόμοι που εξυπηρετούν μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας στον κάμπο της Τ.Κ. Κωστακιών, Τ.Κ. Γλυκόριζου και Τ.Κ. Κεραματών για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 364.500€ με ΦΠΑ και τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοτικούς πόρους.

Αποκαταστάσεις τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών  σε όλο το Δήμο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
Τέλος, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (η χρηματοδότηση θα γίνει από  ΣΑΕΠ 530 και  Δημοτικούς Πόρους).
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ.Κ. Αρταίων
- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με κατασκευή τοιχίου στην περιοχή της Ελεούσας
- Αποκατάσταση τοιχίου στην πάροδο Αγίων Θεοδώρων, δίπλα στη δεξαμενή της ΔΕΥΑΑ
Δ.Κ. Κωστακιών
- Αποκατάσταση  βατότητας οδού  έμπροσθεν κλειστού γυμναστηρίου Τ9
Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Τ.Κ. Βίγλας
- Αποκατάσταση κιβωτοειδούς οχετού
Τ.Κ. Ανέζας
- Αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στο Απόμερο.
Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Τ.Κ. Καλοβάτου
- Αποκατάσταση βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου στον Κακόβατο
Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
- Αποκατάσταση της ροής των όμβριων υδάτων, με την αντικατάσταση σωληνωτών σε αποστραγγιστικό αύλακα στην έξοδο του οικισμού
Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Τ.Κ. Γριμπόβου
- Αποκατάσταση τοιχίου στην κεντρική πλατεία του οικισμού Χανοπούλου
- Αποκατάσταση ασφάλτου και τεχνικού στην οδό προς Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου
Τ.Κ. Κορφοβουνίου
- Αποκατάσταση σωληνωτού στην οδό προς Προφήτη Ηλία
- Αποκατάσταση βατότητας οδού, λόγω καθίζησης του εδάφους
Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Τ.Κ. Καμπής
- Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα πλησίον του Νερόμυλου Καμπής 
Τ.Κ. Παντάνασσας
- Αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στην είσοδο του οικισμού
Τ.Κ. Αμμοτόπου
- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου σε  ρέμα 
- Αποκατάσταση της βατότητας οδού με την κατασκευή τοιχίου
Τ.Κ. Πιστιανών
- Αποκατάσταση ρείθρου οδού στη θέση Μάραθος
Τ.Κ. Ροδαυγής
- Αποκατάσταση της βατότητας οδού στην είσοδο του οικισμού με την κατασκευή τοιχίου και συρματοκιβώτιων
Τ.Κ. Δαφνωτής
- Αποκατάσταση ρείθρου οδού
- Αποκατάσταση τεχνικού απορροής όμβριων υδάτων


7 Μεγάλα Φυτά Εσωτερικού Χώρου που αξίζουν μια θέση στο σπίτι σου!


Γράφει η Δάφνη Γεωργαδάκη //blog.douleutaras.gr
Τα φυτά για εσωτερικούς χώρους είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ολοκληρώσεις τη διακόσμηση του σπιτιού σου. Σαν γενική αρχή, τα ζωντανά φυτά και λουλούδια ενισχύουν τη θετική αύρα του χώρου, όπως και την ισορροπία και την αρμονία. Τις ιδιότητες αυτές δεν τις κατέχουν τα ψεύτικα φυτά, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης στο σπίτι. Φυσικά, κάποιοι στρέφονται προς τα ψεύτικα φυτά, διότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για τη φροντίδα των αληθινών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μικρά και μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη φροντίδα. Ακόμη και ο πιο πολυάσχολος άνθρωπος μπορεί να φροντίσει τέτοιου είδους φυτά, αρκεί να ξέρει πώς να το κάνει!

Έτσι λοιπόν, αναδεικνύεται η ανάγκη να γνωρίσεις κάποια φυτά για εσωτερικούς χώρους, τα οποία θα ομορφύνουν το σπίτι σου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντέχουν χωρίς να χρειάζονται πολλή φροντίδα. Τι είδους φυτά είναι αυτά; Πολλά ανθεκτικά φυτά θα βρεις στην οικογένεια των παχύφυτων, όπου ανήκουν και οι κάκτοι. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και άλλα αξιόλογα φυτά για να στολίσεις το σπίτι σου. Αν σκέφτεσαι να καλύψεις αρκετό χώρο με τα φυτά σου, τότε τα μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου θα σου λύσουν τα χέρια. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώσαμε για σένα τα 7 αγαπημένα μας μεγάλα φυτά και λουλούδια για εσωτερικούς χώρους για να εμπνευστείς.

7 μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου για να στολίσεις το σπίτι σου όλο το χρόνο!
#1 Κρότωνας
Ο κρότωνας είναι ένα εξωτικό φυτό που προέρχεται από τη Μαλαισία και την Ινδονησία. Πρόκειται για θαμνώδες φυτό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να τον τοποθετήσεις σε μεγάλη γλάστρα για να αναπτυχθεί όπως πρέπει. Ανήκει στα κατεξοχήν μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου, αφού μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και 1,5 μέτρο. Ο κρότωνας δεν είναι κατάλληλος σαν φυτό εξωτερικού χώρου, όπως κήπου, ή μπαλκονιού. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν έχει αντοχή στις έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Αντιθέτως, για να αναπτυχθεί και να χαρίσει ομορφιά στο χώρο, χρειάζεται σχετικά σταθερή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή περίπου 20- 25 βαθμοί κελσίου, είναι ιδανική για το φυτό αυτό. Δε χρειάζεται συχνή λίπανση και κλάδεμα, αλλά έχει ανάγκη από υγρασία. Σου προτείνουμε να ποτίζεις τη γλάστρα του με μικρές ποσότητες νερού, αλλά πολύ συχνά, 3- 4 φορές την εβδομάδα. Είναι σημαντικό να μην ποτίζεις με τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί αν δημιουργηθεί λίμνη στο πιατάκι του, μπορεί να σαπίσουν οι ρίζες.

#2 Στρελίτσια Βασιλίσσης
Η στρελίτσια βασιλίσσης, ή αλλιώς πουλί του παραδείσου, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλλωπιστικό φυτό που προέρχεται από τη νότια Αφρική. Έχει πάρει το όνομα “πουλί του παραδείσου”, λόγω των ανθών που βγάζει, τα οποία μοιάζουν με ράμφη πουλιών. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φυτά εσωτερικού χώρου, φτάνοντας έως και τα 2 μέτρα σε ύψος. Η στρελίτσια μπορεί να φυτευτεί και στον κήπο, ή να τοποθετηθεί σε μια μεγάλη γλάστρα στο μπαλκόνι. Παρ’ όλα αυτά, ευδοκιμεί περισσότερο σε σημεία, όπου δεν έχει πολλή υγρασία και δυνατό αέρα.
Αυτοί είναι και μερικοί λόγοι για να την προφυλάξεις μέσα στο σπίτι. Τα άνθη της είναι πραγματικά ξεχωριστά και παίρνουν αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μοβ. Τα φύλλα της είναι σκουροπράσινα και μοιάζουν σαν παχύφυτου, αν και δεν είναι. Για να διατηρήσεις τη στρελίτσια σε καλή κατάσταση, πρόσφερε της χώμα με καλή αποστράγγιση. Επίσης, μπορείς να την τοποθετήσεις σε μια θέση, από όπου να βλέπει το φως της ημέρας για λίγη ώρα κάθε μέρα. Η έκθεση στο φως θα βοηθήσει στην ανθοφορία της, κάτι που πραγματικά αξίζει να δεις στο σπίτι σου.

#3 Δράκαινα
Η δράκαινα είναι ένα τροπικό φυτό που έρχεται σε μας από τη Μαδαγασκάρη. Παρόλα αυτά, το όνομα της είναι ελληνικό και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά εσωτερικού χώρου. Η δράκαινα είναι κατάλληλη να στολίσει το σπίτι, το γραφείο, ή και κάποιο άλλο χώρο. Είναι πολύ διακριτική και δεν απαιτεί κάποια ειδική διακόσμηση για να ταιριάζει στο περιβάλλον της. Το φυτό αυτό έχει πάνω από 40 είδη και κάποια από αυτά μπορούν να φτάσουν σε ύψος ως και 1 μέτρο.

Τα φύλλα του είναι σκούρα πράσινα και μυτερά στις άκρες, ενώ δε βγάζουν λουλούδια. Παρόλο που δεν ανθίζουν, προαιρετικά μπορείς να φυτέψεις σε μια γλάστρα μια δράκαινα, μαζί με ένα φυτό που ανθίζει. Βασική προϋπόθεση είναι το λουλούδι που θα διαλέξεις να είναι κάπως πιο μικρό και να υπάρχει αρκετός χώρος στη γλάστρα και για τα δύο. Η δράκαινα είναι ένα από τα μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου που δε χρειάζονται πολλή περιποίηση. Χρειάζεται χώμα με καλή αποστράγγιση, θερμοκρασία δωματίου και συχνό πότισμα με μικρές ποσότητες νερού. Έτσι, διατηρείται για χρόνια ολόκληρα σε καλή κατάσταση.

#4 Φίκος Μπέντζαμιν
Ένα από τα πιο δημοφιλή είδη φίκου για εσωτερικούς χώρους είναι ο φίκος μπέντζαμιν. Το είδος αυτό έρχεται σε μας από τη Μαλαισία. Το ενδιαφέρον σημείο σε ό,τι αφορά το φίκο μπέντζαμιν, είναι πως πολλές φορές χρησιμοποιείται και σαν φυτό εξωτερικού χώρου. Το σχήμα και η μορφή του μοιάζει σαν ένα μικρό δέντρο και έτσι τοποθετείται σε κάποιους κήπους. Ωστόσο, ταιριάζει περισσότερο στα μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου. Αυτό ισχύει, γιατί και ο φίκος χρειάζεται σχετικά σταθερό κλίμα και θερμοκρασία γύρω στους 20- 30 βαθμούς για να αναπτυχθεί.Δεν είναι πολύ ανθεκτικός στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και περισσότερο στο κρύο. Αν τον τοποθετήσεις μέσα στο σπίτι, το φύλλωμα του θα είναι καταπράσινο και γυαλιστερό όλο το χρόνο. Ωστόσο, χρειάζεται σχετικά αρκετή φροντίδα. Ο φίκος μπέντζαμιν αναπτύσσεται σε χώμα με καλή αποστράγγιση. Χρειάζεται πότισμα μόνο όταν το χώμα του μοιάζει στεγνό, αλλά είναι καλό να ψεκάζεις τα φύλλα του με νερό συχνά. Την άνοιξη και το φθινόπωρο πρέπει να θυμάσαι να του βάζεις λίπασμα 2 φορές το μήνα για να στολίζει το χώρο σου.

#5 Γκουσμάνια
Η γκουσμάνια είναι ένα εξωτικό καλλωπιστικό φυτό που έρχεται κοντά μας από την κεντρική και νότια Αμερική. Το φυτό αυτό έχει πάνω από 100 διαφορετικά είδη, εκ των οποίων κάποια έχουν μεγαλύτερο και κάποια μικρότερο ύψος. Συνήθως, η γκουσμάνια έχει ύψος περίπου 50 εκατοστά, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται ένα από τα πιο μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου. Παρά το μέτριο ύψος της, η γκουσμάνια δεν περνά απαρατήρητη, λόγω του σχήματος και των χρωμάτων της. Τα φύλλα της είναι στενά και μακριά, ενώ στην άκρη τους παίρνουν κόκκινο, ή πορτοκαλί χρώμα.

Κάποιοι θεωρούν πως αυτά είναι τα άνθη του φυτού, αλλά το σχήμα τους παραμένει ίδιο με των φύλλων. Αν σκέφτεσαι να φυτέψεις μια γκουσμάνια, καλό είναι να της προσφέρεις χώμα με καλή αποστράγγιση και πότισμα, όταν στεγνώνει το χώμα της. Επίσης, μπορείς να ψεκάζεις με νερό τα φύλλα της για να της προσφέρεις περισσότερη υγρασία. Αν κάτι πρέπει να προσέξεις, είναι να μην την εκθέτεις άμεσα στο φως του ήλιου για να μην καεί. Είναι καλύτερο να της δώσεις μια θέση κοντά σε παράθυρο με κουρτίνα, ώστε να βλέπει το φως φιλτραρισμένο.

#6 Νεφρίτης (Jade Plant)

Ο νεφρίτης είναι ένα παχύφυτο που κατάγεται από τη νότιο Αφρική. Πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου, με ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 1- 3 μέτρων. Παρά το μεγάλο μέγεθος του, δε χρειάζεται πολλή φροντίδα. Ο νεφρίτης αντέχει και στον κήπο και το μπαλκόνι, αρκεί να μην έχει πολλή υγρασία, ή πάρα πολλές βροχές. Έτσι, μπορεί να σε βοηθήσει να σχεδιάσεις μια όμορφη διακόσμηση μπαλκονιού με λουλούδια. Έχει διάρκεια ζωής πολλών χρόνων, αν διατηρηθεί προστατευμένος από υπερβολικές ποσότητες νερού.
Ιδανικά, ο νεφρίτης που φυτεύεις για το σπίτι σου πρέπει να έχει χώμα με καλή αποστράγγιση και να ποτίζεται σπάνια, περίπου 1 φορά την εβδομάδα. Η ιδανική θερμοκρασία για να αναπτυχθεί είναι η θερμοκρασία δωματίου, γύρω στους 20- 25 βαθμούς κελσίου. Λόγω της ελάχιστης φροντίδας που απαιτεί, συχνά το φυτό νεφρίτης που τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους αναφέρεται ως φυτό των εργένηδων. Αν έχεις πολύ περιορισμένες γνώσεις κηπουρικής, αλλά θέλεις ένα μεγάλο φυτό που να στολίζει το σπίτι σου με την πρασινάδα του, ο νεφρίτης είναι ιδανική επιλογή για σένα.

#7 Στεφανωτή (Γιασεμί Μαδαγασκάρης)

Η στεφανωτή είναι ένα θαμνώδες αειθαλές φυτό, το οποίο μάλιστα μπορεί να αναρριχηθεί σε διάφορες επιφάνειες. Είναι η ιδανική λύση για σένα, αν ψάχνεις για μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία ανθίζουν. Ονομάζεται αλλιώς και γιασεμί Μαδαγασκάρης, διότι τα άνθη του φυτού μοιάζουν πολύ με το δικό μας γιασεμί και έχουν όμορφο άρωμα. Όπως καταλαβαίνεις, η στεφανωτή μπορεί να πάρει αρκετό ύψος, αν βάλεις ένα ψηλό καλάμι στη γλάστρα της και την αφήσεις να αναρριχηθεί. Μπορείς να την περιορίσεις στα επίπεδα που σε βολεύει, κλαδεύοντας τη προσεκτικά.
Θεωρείται πως πρέπει να αποφεύγει τα χειμωνιάτικα μπαλκόνια, γιατί δεν αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η στεφανωτή χρειάζεται χώμα με καλή αποστράγγιση για να αναπτυχθεί, όπως και συχνό πότισμα με μικρές ποσότητες νερού. Επίσης, χρειάζεται λίπανση με υδατοδιαλυτό λίπασμα όλο το χρόνο, εκτός από το καλοκαίρι, μια φορά το μήνα. Είναι ένα φυτό που πραγματικά αξίζει να έχεις στο χώρο σου. Ωστόσο, είναι ένα από τα μεγάλα φυτά εσωτερικού χώρου που χρειάζονται αρκετή φροντίδα. Έτσι, ίσως χρειαστείς τις συμβουλές ενός επαγγελματία κηπουρού για να το διατηρήσεις υγιές.

Υπό τον Πρωθυπουργό ολοκληρώθηκε η 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

Υπό τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώθηκε σήμερα η δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

Ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του τόνισε ότι το κλειδί για την αλλαγή της εικόνας της χώρας είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων και η προβολή της ανάκαμψης της οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων που συμβαίνουν στην χώρα.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός:
«Το 2018 είναι το κρίσιμο έτος όπου αφήνουμε πίσω μας τα προγράμματα στήριξης και την ασφυκτική επιτροπεία και μεταβαίνουμε στην επόμενη μέρα για τη χώρα. Μια μέρα παραγωγής, δημιουργίας, βιώσιμης δίκαιης ανάπτυξης και οικονομικής δημοκρατίας.
Ένα ισχυρό nation brand αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς λειτουργεί ως  άυλο κεφάλαιο που επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές καθώς και κάθε άλλη πτυχή της οικονομικής και πολιτικής ζωής της ίδιας της χώρας και των κατοίκων της.
Η έξοδος από τα προγράμματα στήριξης και η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές εντείνουν τις διαδικασίες για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της χώρας».
Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε το τριετές στρατηγικό σχέδιο για την Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρη Κρέτσο, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την οικοδόμηση της νέας εικόνας της Ελλάδας στη μεταμνημονιακή εποχή.
Το ΣΕΕΠ αποφάσισε μεταξύ άλλων τη λήψη μέτρων και ειδικών προγραμμάτων ενημέρωσης για την προβολή της οικονομικής ανάκαμψης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα αφορούν σε προγράμματα προβολής της χώρας και του τουριστικού της προϊόντος στο εξωτερικό αλλά και αντίστοιχα προγράμματα στοχευμένα στο εγχώριο έντυπο και διαδικτυακό Τύπο.

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΊΔΗΣ-Ο κυριότερος εκγφραστής της δημοτικής μουσικής της Κόνιτσας

ΒΙΝΤΕΟ-Ο μεγάλος Ηπειρώτης καλλιτέχνης,στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων...
Ο Νίκος Φιλιππίδης,είναι ο κυριότερος εν ζωή,εκφραστής της  δημοτικής μουσικής της Κόνιτσας.Γεννήθηκε το 1944 στο Κεράσοβο της Κόνιτσας και προέρχεται  από μια πολύ παλιά μουσική οικογένεια και μεγάλωσε μέσα σε περιβάλλον με πολλούς μουσικούς.Ο πατέρας του Φίλιππας Φιλιππίδης έπαιζε κλαρίνο.Στην ηλικία των έξι ετών ξεκίνησε να...
---------------EPIRUSGATE Διαβάστε περισσότερα »

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,στον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.
 2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: H Ίριδα του Κάστρου του Αγίου Δονάτου
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Απαντά για τις επιχορηγήσεις- Μέσα και το ΚΥ Ιωαννίνων
 4. ΖΑΓΟΡΙ-Μνήμες από τη Βωβούσα του 1973, μέσα από φωτογραφικό υλικό της εποχής
 5. Στη φροντίδα του Αρκτούρου ο μικρός Λουίτζι
 6. ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ-Ξεκίνησε η κινητικότητα
 7. ΠΕΡΔΙΚΑ- Δωρεάν Καρδιογραφήματα στην
 8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- Ομιλία για τα πνευματικά μουσικά δικαιώματα
 9. ΠΡΟΣΟΧΗ-Μέχρι την Κυριακή 29 Απριλίου για το Εξοικονομώ!
 10. ΕΗΜ-Η δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων νοσηλευτικής
 11. ΣΦΑΓΕΙΑ Την Κυριακή «POEME ΠΟΙΗΜΑΤΑ»
 12. Στο Λόφο Περάνθης το φετινό ραντεβού για το Let’s Do It από το Δήμο Αρταίων
 13. Αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο οι εξακριβωμένες περιπτώσεις απάτης στον κλάδο αυτοκινήτου!
 14. Τουρκία: Η ΕΕ πολιτικοποιεί το θέμα των Ελλήνων στρατιωτών
 15. [Ελλάδα]Συνελήφθη με 67 συσκευασίες κοκαΐνης στο στομάχι του

+ Σας ενδιαφερουν...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS