Ηπειρωτικα Νεα

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Προς την οριστική επίλυση μίας εκκρεμότητας 30 ετών


Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο πρότασης  για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει  προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (ή ισοδύναμης κατεύθυνσης) το οποίο συνέταξε επιτροπή που προέβλεπε ο 4485/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχαν διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί. Στο πλαίσιο της συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της ανάδειξης των πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητήματος παραθέτουμε μια σειρά από στοιχεία.
Παρά τα θετικά βήματα ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης των ΤΕΙ που έλαβαν χώρα τα τελευταία 18 χρόνια, παρέμεινε και παραμένει μεγάλο αγκάθι για τους πτυχιούχους των αναφερόμενων ιδρυμάτων η έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που για 30 και πλέον χρόνια εκκρεμούν σε ό,τι αφορά τα τμήματα ειδικοτήτων μηχανικών. Η πρώτη απόπειρα για έκδοση Π.Δ. στις συγκεκριμένες ειδικότητες έγινε το 1994 με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 318/94, για το οποίο πραγματοποιήθηκε προσφυγή ακύρωσης στο ΣτΕ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τελικά η προσφυγή του ΤΕΕ εκδικάστηκε από την ολομέλεια του ΣτΕ και εκδόθηκε η απόφαση 678/2005 η οποία επί της ουσίας επαναλάμβανε ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση (παρά το ότι με τον νόμο 2916  είχαν ήδη γίνει Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το 2001) και δεν μπορούν να προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Συνεπώς με βάση την απόφαση 678/2005 του ΣτΕ οι απόφοιτοι των ΤΕΙ στις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών δεν έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα έως σήμερα.
Στη διάρκεια  όλων αυτών των χρόνων οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κάνοντας διασταλτική χρήση των Βασιλικών Διαταγμάτων των Υπομηχανικών, χωρίς όμως να προκύπτει με νομοθετική διάταξη σαφής αντιστοίχιση των Σχολών Υπομηχανικών με τα τμήματα των ΤΕΙ. Σημαντική μερίδα πτυχιούχων ΤΕΙ στις ειδικότητες των Μηχανικών επιβίωσαν επαγγελματικά μέσα σε μία έντονη αμφισβήτηση που αγγίζει τα όρια του κοινωνικού ρατσισμού εξαιτίας της αδράνειας της Πολιτείας η οποία παρουσιαζόταν ανίσχυρη να εκπληρώσει το χρέος της προς τους πτυχιούχους. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε έντονη διαμάχη ανάμεσα στους συνδικαλιστικούς φορείς των διπλωματούχων και των πτυχιούχων μηχανικών και, κατά γενική ομολογία όλων των εμπλεκομένων, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός διάλογος για την επίλυση του θέματος, με την Πολιτεία να αδιαφορεί και να μεταθέτει τη λύση για αργότερα. 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα δικαίωμα να διαιωνίσει περαιτέρω αυτή την παθογένεια. Όπως και σε άλλα θέματα, έτσι και σε αυτό αποφάσισε να μη δραπετεύσει, αλλά να δώσει μία λύση που θα θέσει τα θεμέλια για την οριστική άρση του ντροπιαστικού αποκλεισμού των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) από την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Με βάση το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, ο οποίος συνέβαλε στην περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμιση των ΤΕΙ και έθεσε θεμέλια για τις συνέργειες μεταξύ ΤΕΙ και Πανεπιστημίων στον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το ΥΠΠΕΘ όρισε επταμελή επιστημονική Επιτροπή προκειμένου να καταρτίσει σχέδιο πρότασης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές  δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. Η Επιτροπή είχε ισορροπημένη εκπροσώπηση από Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ και Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς που έχουν ενεργό επαγγελματική δράση αλλά και συμμετοχή στα αντίστοιχα επιμελητήρια  και από μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ και των Πολυτεχνείων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών. Συνεπώς η Επιτροπή αποτελείται από ειδήμονες που πέραν της επιστημονικής και επαγγελματικής τους εμπειρογνωμοσύνης, είχαν πλήρη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης αυτής της τραγωδίας αλλά και πολιτική βούληση να εισηγηθούν αμοιβαία αποδεκτή λύση για τους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕΙ.
Για να βρεθεί η χρυσή τομή η Επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει σε βάθος το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ 678/2005 που ακύρωσε το ΠΔ 318/94 σε συνδυασμό με τον νόμο 2916/2001 και ειδικότερα τη διάταξη ότι τα πτυχία των πτυχιούχων πριν και μετά τον νόμο είναι ισάξια και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι τα ίδια, πριν και μετά την ανωτατοποίηση. Με βάση τους υπάρχοντες νομικούς περιορισμούς, η Επιτροπή κατέληξε σε ομόφωνο πόρισμα που δίνει τέλος στην ομηρία χιλιάδων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ και ταυτόχρονα τους αναβαθμίζει επαγγελματικά και επιστημονικά με τη  σύμφωνη  γνώμη του ΤΕΕ. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα ομοφωνίας για τη θέσπιση σαφών επαγγελματικών και επιστημονικών ορίων σε ό,τι αφορά την ανάληψη τεχνικής ευθύνης για τους πτυχιούχους ΤΕ. Με προσεκτική μελέτη του σχεδίου γίνεται αντιληπτό ότι δίνεται η δυνατότητα στους Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ να συνεργάζονται ισότιμα και αρμονικά με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς στο 70% και πλέον των έργων του ελευθερίου επαγγέλματος και σε πολλά έργα που υπάγονται στους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς με πλήρη αυτοδυναμία, δυνατότητα που τους δίνεται για πρώτη φορά επισήμως. Συνεπώς μετά από 31 χρόνια τίθενται οι βάσεις για να εκπληρωθεί η  υποχρέωση της πολιτείας.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η κατάληξη της Επιτροπής σε κοινό πόρισμα δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία. Η εύρεση μίας αμοιβαία αποδεκτής λύσης σε μία διαπραγμάτευση μεταξύ μερών με αντικρουόμενα συμφέροντα δεν είναι προφανής και η ευκολότερη τακτική είναι πάντα αυτή της υπονόμευσης της διαδικασίας, ειδικά αν οι συμμετέχοντες διακατέχονται από συντεχνιακό μαξιμαλισμό. Ευτυχώς στην περίπτωσή μας η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής επέδειξε παραδειγματική υπευθυνότητα και ωριμότητα, ώστε να μην παραπεμφθεί το θέμα για άλλη μία φορά στις καλένδες, ειδικά σε μία περίοδο που ακόμα και αυτό το πλαίσιο πρόσβασης που αναφέρεται στα Βασιλικά Διατάγματα αμφισβητείται διαρκώς από τις υπηρεσίες της Πολεοδομίας και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Η βούληση του ΥΠΠΕΘ προς την απόδοση λύσης δε σταματά μόνο στο πεδίο των Επιτροπών. Μετά από προσπάθειες του ΥΠΠΕΘ, το ΤΕΕ έλαβε απόφαση να εγγράψει τους Μηχανικούς ΤΕ στα μητρώα του, μία απόφαση που αποτελεί άλλη μία εμβληματική κίνηση για την ομαλοποίηση των σχέσεων και την αποκατάσταση της κανονικότητας στον επαγγελματικό χώρο των Πολιτικών Μηχανικών.
Όσοι γνωρίζουν το θέμα σε βάθος, ξέρουν ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες να γεφυρωθεί το χάσμα, αλλά χάθηκαν λόγω επίδειξης υπέρμετρου συντεχνιασμού εις βάρος των αποφοίτων ΤΕ.  Επίσης όσοι εμπλέκονται γνωρίζουν ότι αν χαθεί και η παρούσα ευκαιρία το θέμα θα παραπεμφθεί στις καλένδες για πολλά έτη με ανυπολόγιστη ζημιά για τους πτυχιούχους μηχανικούς ΤΕ σε μία εποχή που η θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών μητρώων επιβάλλει νέους αποκλεισμούς από επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ως επίμετρο θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν δύο θέματα. Πολλοί καλοπροαίρετοι απόφοιτοι ζητούν να ληφθούν υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στην απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτή η πρόταση είναι επί της αρχής σωστή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός (π.χ. κάποιος οργανισμός τύπου ΔΟΑΤΑΠ) για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων από μεταπτυχιακούς τίτλους μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των τίτλων αυτών από επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Μία πρωτοβουλία προς τη θεσμοθέτηση μίας δόκιμης και ευρέως αποδεκτής διαδικασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι  στις προτεραιότητες του  ΥΠΠΕΘ και άρχισε να μελετάει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή όμως δεν μπορούσε να βασίσει το πόρισμά της σε διαδικασίες που δεν υπάρχουν. Επίσης, κάποιοι αυτόκλητοι υπερασπιστές των αποφοίτων  έσπευσαν να συσχετίσουν τα προτεινόμενα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα ΤΕΙ με αυτά που θα αποδίδουν τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Προφανώς μία τέτοια συσχέτιση δε γίνεται καλοπροαίρετα και δε βασίζεται σε καμία νομική υποχρέωση. Το νέο Πανεπιστήμιο προσφέρει αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και αποτελεί μία νέα οντότητα που θα αποκτήσει νέα διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τις ειδικότητες των Μηχανικών χωρίς καμία δέσμευση από τη νομοθεσία που ισχύει για τα ΤΕΙ. Η πολιτική του ΥΠΠΕΘ για την εμπέδωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που εγκαινιάστηκε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνεχίστηκε με τις συνέργειες ΤΕΙ και Πανεπιστημίων στην περιφέρεια είναι η μόνη πραγματική πολιτική αναβάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΠΕΘ επεξεργάζεται και λύση για την πρόσβαση αποφοίτων ΤΕΙ στα νέα προγράμματα σπουδών μέσω ενός παράλληλου συστήματος κατατακτηρίων εξετάσεων που θα αφορά μόνο αυτούς, ώστε και οι παλιοί απόφοιτοι να μπορούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους και άρα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Σε λίγες ημέρες το Σχέδιο θα βγει σε διαβούλευση. Καλούμε τους αποφοίτους μηχανικούς ΤΕ να κλείσουν τα αυτιά τους σε μαξιμαλιστικά αιτήματα που τόσα χρόνια δεν έγινε δυνατόν να ικανοποιηθούν και να συμμετέχουν εποικοδομητικά στη διαβούλευση προτείνοντας αλλαγές που θα λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό του ζητήματος, ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα εξασφαλίζει τα συμφέροντά τους σε μία εποχή που επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ και των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Με επιτυχία και η δεύτερη εκδήλωση του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών


Σπουδαία προσφορά των Ευεργετών στην κοινωνική μέριμνα και την προσχολική αγωγή

Τη δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση στη μνήμη των Ευεργετών της πόλης των Ιωαννίνων οργάνωσε το απόγευμα της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου στον  πολυχώρο «Δ. Χατζής» ο Δήμος Ιωαννιτών.
Μετά την Ελευθερία Μπάρκα, τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη και την Αλεξάνδρα – Ελένη Γκαστή, ήταν η σειρά να τιμηθεί το έργο και η προσφορά των Γεωργίου Μουλαϊμίδη, Ευθαλίας Σούρλα, Περσεφόνης Κοτρότσιου, Ελένης Κανδηλά και Δημητρίου Κωστόπουλου.
Και η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς το ενδιαφέρον των Γιαννιωτών να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους εκείνους που με την κληρονομιά τους συνεχίζουν να υπηρετούν το σύνολο μέχρι και σήμερα είναι αρκετά μεγάλο.
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Φίλιππος Τσουμάνης, αναφέρθηκε στη σημασία που έπαιξαν και το ρόλο που συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι αποφάσεις που έλαβαν οι Ευεργέτες της πόλης καθορίζοντας σε ένα μεγάλο βαθμό και την πορεία της.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συμβολή των τιμώμενων ευεργετών στην κοινωνική μέριμνα, το παιδαγωγικό έργο και την προσχολική αγωγή, τομείς δηλαδή για τους οποίους ο ΟΚΠΑΠΑ είναι υπεύθυνος σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα κληροδοτήματα του Δήμου, Γεωργία Γιώτη, η οποία είχε και την ευθύνη της εκδήλωσης.
Η κ. Γιώτη αναφέρθηκε στο σκοπό της εκδήλωσης τονίζοντας τα εξής:
«Τιμώμενα πρόσωπα απόψε  Γεώργιος Μουλαιμίδης, η Ευθαλία Σούρλα, η Περεφόνη Κοτρότσιου και δύο νεώτεροι η Ελένη Κανδηλά και ο Δημήτριος Κωστόπουλος. Όλοι  τους έλαβαν μια σημαντική και ταυτόχρονα δύσκολη για πολλούς ανθρώπους απόφαση.
Διέθεσαν τις περιουσίες τους προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου και πιο συγκεκριμένα συνέβαλλαν στην κοινωνική μέριμνα, την προσχολική αγωγή και το παιδαγωγικό έργο.
Οι άνθρωποι αυτοί εμπιστεύτηκαν τις περιουσίες τους στην τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος των συνδημοτών τους, πεπεισμένοι για την χρηστή αλλά και αποδοτική διαχείριση από την Πλευρά του Δήμου.
Είναι αν μη τι άλλο χρέος μας να αναδείξουμε το μεγαλείο τους και να κάνουμε γνωστότερη την ευποιία τους. Οι κοινωφελείς περιουσίες αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο για το Δήμο μας.
Όλοι αυτοί οι Τομείς : η πρόνοια, κοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός ενισχύονται οικονομικά με αρκετά μεγάλα ποσά ετησίως.
Ακίνητα κληροδοτημάτων  όπως θα διαπιστώσετε και σήμερα έχουν δώσει λύση στέγασης ευαίσθητων δομών.
Το σημερινό πνευματικό μνημόσυνο αφιερώνεται στα πρόσωπα που συνδέονται με τον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής μέριμνας-πρόνοιας και της προσχολικής αγωγής. Αποδέκτης και ωφελούμενος των περιουσιών αυτών είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου ΟΚΠΑΠΑ.
Έχουν ήδη προγραμματιστεί άλλες 3 εκδηλώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Δεσμευόμαστε ως Δημοτική Αρχή ότι θα συνεχίσουμε να τιμούμε τη βούλησή τους και να πράττουμε τα βέλτιστα για την αξιοποίηση της περιουσίας που κληροδότησαν στην πόλη που τους γέννησε».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την Μαρία Νάκα, πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, τον Γεώργιο Αλεξίου, εκπαιδευτικό, συγγενή εκ μητρός του ευεργέτη, Γ. Μουλαϊμίδη και τη Μερόπη Σούρλα, συμβολαιογράφο, συγγενή της ευεργέτιδας, Ε. Σούρλα, οι οποίοι παρουσίασαν άγνωστες πτυχές από τη ζωή και το έργο των Ευεργετών.

Τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου Κονίτσης Σεβαστιανού


-Το μεσημέρι προσκύνησε στον τάφο του Σεβαστιανού και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος
συνοδευόμενος από τον αρχηγό  Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, καθώς επισκέφτηκαν το ακριτικό φυλάκιο της Μολυβδοσκέπαστης
Είκοσι τέσσερα  χρόνια μετά την κοίμηση (12-12-1994) του αλησμόνητου Μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστιανού, που είχε πρωτοστατήσει για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών, τελέστηκε, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018,  τρισάγιο στον τάφο του, που βρίσκεται στο προαύλιο της Μονής Μολυβδοσκεπάστου (πάνω στα ελληνοαλβανικά σύνορα), από τον άξιο διάδοχό του Μητροπολίτη Ανδρέα, που ακολουθεί τα αχνάρια του. Προηγήθηκε θεία λειτουργία στο καθολικό του μοναστηριού, ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Ανδρέα. Κατά το τρισάγιο, όπου συγκεντρώθηκαν πνευματικοπαίδια του μακαριστού Σεβαστιανού και συνοδοιπόροι του, όλοι ξαναθυμήθηκαν τον φλογερό αγωνιστή της πίστης, που κρατούσε ψηλά και ακηλίδωτες, με το ήθος και το έργο του, τις σημαίες της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας. Το μεσημέρι προσκύνησε στον τάφο του Σεβαστιανού και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, που μίλησε γι' αυτόν με συγκίνηση και θαυμασμό, συνοδευόμενος από τον αρχηγό  Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, καθώς επισκέφτηκαν το ακριτικό φυλάκιο της Μολυβδοσκέπαστης. Τον αοίδιμο Σεβαστινό πολλοί είναι αυτοί, που δεν τον ξεχνούν στην Ελλάδα και εκτός αυτής, αλλά και στη Βόρειο Ήπειρο, γιατί υπήρξε μια χαρισματική μορφή. Μια αιθέρια, ωραία, ευγενικιά, καλαίσθητη ψυχή. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη και στοργή και δύναμη. Αυτή τον έστρεψε προς το δράμα των αδελφών Βορειοηπειρωτών, που ζούσαν τυραννισμένοι και υποδουλωμένοι. Και το μειλίχιο, γλυκύτατο πρόσωπό του, άστραφτε όταν προμαχούσε για το δίκιο τους. Καθρεφτιζόταν σ' αυτόν η ανταύγεια ενός άλλου άυλου κόσμου, καθώς η ιεροπρεπής παρουσία του, που ήταν "Χριστού ευωδία", στήριζε τους πονεμένους και αφόπλιζε τους κακόπιστους. Το μετερίζι του για την υπεράσπιση των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, το παρέλαβε, με τη θέληση εκείνου, ο Μητροπολίτης Ανδρέας. Και δεν εγκατέλειψε το όραμά του, δεν το άφησε να μαραθεί, αλλά  συνεχίζει απτόητος να μάχεται για τη δικαίωση των αγώνων του προκατόχου του. Πόσο ταιριάζει στον μακαριστό Σεβαστιανό το:"Ένας καλός ιερωμένος είναι ένα από τα καλύτερα δώρα του Θεού στον κόσμο".
Κάτοψη

Σημαντική επιδείνωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 13/12/2018. Μέχρι το μεσημέρι τοπικά έντονες βροχοπτώσεις θα εκδηλώνονται στο Ιόνιο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ χιονοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και στη Δυτική Μακεδονία. Μετά το μεσημέρι οι βροχές σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδευτούν από καταιγίδες.

Παράλληλα, στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν βροχές στα πεδινά και χιόνια στα ορεινά, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, σε ολόκληρη τη Δ. Μακεδονία καθώς και σε πεδινά τμήματα της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας, στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τονίζεται πάντως ότι μέχρι το βράδυ οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 7-8 μποφόρ.
meteo.gr

Οι πρώτοι 22 υποψήφιοι με τους Ορίζοντες Ηπείρου

Οι 22 πρώτοι Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανεξάρτητης Περιφερειακής Παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου-Περήφανοι Ξανά!»

Νομός Άρτας
1. Δημήτριος Βασιλάκης – Φοροτεχνικός
2. Χαράλαμπος Λιάσκας- Ιδιωτικός Υπάλληλος
3. Στάθης Νάνος – Ιατρός
4. Μαρία Πανή – Δημόσιος Υπάλληλος
5. Γιώργος Φίλιππας –Ελεύθερος Επαγγελματίας

Νομός Θεσπρωτίας
6. Άννα Βέτου- Επιχειρηματίας-Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων
7. Σπύρος Βλάχος- Επιχειρηματίας
8. Δημήτριος Γκαμπρέλας – Επιχειρηματίας
9. Αντώνης Δημητριάδης- Εκπαιδευτικός

Νομός Ιωαννίνων
10. Αθανάσιος (Σάκης) Βλέτσας- MSc Πολιτικός Μηχανικός
11. Μαρίνα Καλιαμούρη- Δικηγόρος
12. Νικολέττα Νικολάου- Ιδιωτική Υπάλληλος
13. Κωνσταντίνος Νούσιας- Εκπαιδευτικός
14. Θεοδόσιος (Σάκης) Παγωτός- Επιχειρηματίας
15. Κωνσταντίνος (Ντίνος) Παπαδόπουλος- Επιχειρηματίας
16. Μιχάλης Πνευματικός- Ελεύθερος Επαγγελματίας
17. Ιωάννης Ράιδος- Κτηνοτρόφος
18. Χρήστος Σλούτας- Δημοτικός Υπάλληλος
19. Σπύρος Υφαντής- Εκπαιδευτικός

Νομός Πρεβέζης
20. Βασίλειος Λιάλιας- Επιχειρηματίας
21. Δημήτριος (Τάκης) Παππάς- Πολιτικός Μηχανικός
22. Παρασκευή Τσιρώνη- Κοινωνιολόγος
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΞΑΝΑ» ΣΠΥΡΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 22 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή που ανακοινώνουμε σήμερα τους πρώτους 22 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της ανεξάρτητης περιφερειακής μας παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου». 
Οι «Ορίζοντες Ηπείρου» γίνονται με αυτόν τον τρόπο η πρώτη περιφερειακή παράταξη που ανακοινώνει και επίσημα, έξι μήνες πριν από τις εκλογές, το 40% του ψηφοδελτίου της. Το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο μας είναι τεράστιο και συγκινητικό. Και αμέσως μετά τις γιορτές θα προχωρήσουμε και σε νέες ανακοινώσεις με νέα ονόματα από όλη την Ήπειρο.
Οι υποψήφιοι που ανακοινώνονται σήμερα γίνονται έτσι οι πρώτοι κοινωνοί της Περιφερειακότητας, της νέας αντίληψης μας για τον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων της Ηπείρου. Γίνονται πρεσβευτές των προτεραιοτήτων του προγράμματος μας που δεν είναι άλλες από την μείωση της ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό σε επίπεδο Περιφέρειας και την μαζική προσέλκυση επενδύσεων που θα εκτινάξουν το περιφερειακό ΑΕΠ, θα παρακινήσουν τους Ηπειρώτες να επιστρέψουν στην Ήπειρο και θα δώσουν νέα πνοή στην Οικονομία, στις Υποδομές και στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή.
Όλοι οι υποψήφιοι είναι άνθρωποι καταξιωμένοι ο καθένας στον κλάδο του. Καλύπτουν τόσο γεωγραφικά όσο και επαγγελματικά όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και τους τομείς της Οικονομίας της Ηπείρου. Είναι άνθρωποι οικογενειάρχες, που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της ζωής, που μάχονται καθημερινά και που κατακτούν τους στόχους τους. Είναι Ηπειρώτες που τιμούν τον τόπο τους και που πιστεύουν σε κοινές αξίες και ιδανικά. Που δεν ανέχονται τον ξεπεσμό της Ηπείρου και είναι αποφασισμένοι για προτάξουν την ακεραιότητα και την μαχητικότητα τους για την πραγματική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. 
Δηλώνω υπερήφανος για την συμπόρευση μου μαζί τους. Τα βιογραφικά και η συνολική πορεία τους εκφράζουν πλήρως την νέα αντίληψη που οι «Ορίζοντες Ηπείρου» πρεσβεύουν. Εκφράζουν το ήθος, την δημιουργία και το πάθος για προσφορά που η παράταξη μας θέλει να κυριαρχήσουν στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές του Μαΐου.
Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους τους Υποψηφίους.»

Σ. Φάμελλος: "Δίκαιη μετάβαση για όλους σε μια εποχή χωρίς ορυκτά καύσιμα"Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία και τα Κράτη-Μέρη της Σύμβασης για όλη τη δουλειά και τις μέχρι στιγμής προσπάθειες .
Μετά την ιστορική πρόοδο που επιτεύχθηκε με τη Συμφωνία των Παρισίων, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο μας να παραμείνουμε κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη ειδική έκθεση της IPCC, την οποία υποστηρίζουμε, είμαστε βέβαιοι ότι ο συλλογικός στόχος μας πρέπει να είναι ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οι κοινωνίες μας έχουν ήδη βιώσει αρνητικές συνέπειες και ανθρώπινες απώλειες από την αλλαγή του κλίματος. Στην Ελλάδα, πέρυσι είχαμε σημαντικό αριθμό ατυχημάτων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και αστικών πλημμυρών, γεγονός που έδειξε ότι είμαστε όλοι ευάλωτοι.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ακριβώς τι διακυβεύεται για όλους εμάς και για τα παιδιά μας, αν δεν ανταποκριθούμε στην παγκόσμια προσπάθεια απανθρακοποίησης έως το 2050. Η επιστήμη είναι σαφής και γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.
Η μετάβαση σε μια κοινωνία με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα χρειάζεται συστημικές αλλαγές, οι οποίες αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την παραγωγή, την οικονομία και την απασχόληση, το επίπεδο και τη διανομή του εισοδήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπογράψαμε τη δήλωση για τη «δίκαιη μετάβαση». Επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδιά μας και οι πολιτικές μας δεν αφήνουν κανέναν πίσω και παρέχουν σε όλους τους πολίτες τις ικανότητες και τις δυνατότητες που απαιτούνται για να επωφεληθούν από τον απαιτούμενο μετασχηματισμό.
Ο μετασχηματισμός αυτός απαιτεί κοινωνική στήριξη, αλλά και τη στήριξη του επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας για μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Ο Κανονισμός του Παρισιού θα δώσει στις επιχειρήσεις το πλαίσιο που χρειάζεται για να κινηθούν ισχυρότερα και ταχύτερα. Χρειαζόμαστε όμως πραγματικές αλλαγές. Αλλαγές όπως το να διασφαλίσουμε ότι όλες οι μορφές χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, συμβάλλουν και αξιολογούν την ουδετερότητα του άνθρακα, την κυκλική οικονομία, την οικονομία μηδενικών αποβλήτων και τη βιωσιμότητα.
Το αποτέλεσμα του προγράμματος εργασίας της Συμφωνίας των Παρισίων, το οποίο πρέπει να εγκριθεί εδώ στο Κατοβίτσε, θα πρέπει να παρέχει ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της συμφωνίας, με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, που θα ισχύει για όλους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τις διαφορετικές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων των μερών της Σύμβασης.
Η Ελλάδα, μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, θέλει να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό θα τονώσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες.
Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα έως το 2050. Απαιτούνται αλλαγές σε όλους τους τομείς, από τον ενεργειακό τομέα, έως τα νοικοκυριά, την παραγωγή και κατανάλωση, τις ανθρώπινες συνήθειες και τη συμπεριφορά των πολιτών. Όμως οι περισσότερες αλλαγές απαιτούνται σε πολιτικό επίπεδο. Η παγκόσμια κοινωνία περιμένει από εμάς αυτές τις αλλαγές.
Στην Ελλάδα, κατευθύνουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές μας προς την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας για τη στήριξη καινοτόμων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λύσεων στον βιομηχανικό τομέα.
Το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030 βρίσκεται επί του παρόντος σε δημόσια διαβούλευση. Το Σχέδιο ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί για την Ελλάδα, ως μέρος της εθνικά καθορισμένης συμβολής της ΕΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και είναι σημαντικά πιο φιλόδοξο σε ό,τι αφορά τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Στο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ασχολούμαστε επίσης με δύο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα: την ενεργειακή φτώχεια και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο αγαθό της ενέργειας, αλλά και τη δίκαιη μετάβαση των ελληνικών περιφερειών των οποίων η οικονομία εξαρτάται αποκλειστικά από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτώντας διαφορετικές οδούς οικονομικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα δημιούργησε με δικούς της πόρους ειδικό ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών. Ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε και Ευρωπαϊκά και παγκόσμια.
Πέραν του μετριασμού και μείωσης των εκπομπών, η Ελλάδα αναπτύσσει επί του παρόντος περιφερειακά σχέδια προσαρμογής, σε εφαρμογή της υιοθετηθείσας Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το επόμενο έτος, όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας αναμένεται να έχουν έτοιμα λεπτομερή περιφερειακά σχέδια προσαρμογής. Για την προσαρμογή, εργαζόμαστε επίσης με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου μέσω τριμερών συμφωνιών
συνεργασίας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ της διοίκησης σχετικά με την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στις τομεακές πολιτικές και τα περιφερειακά μέτρα.
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Παρισίων δεν πρέπει μόνο να σηματοδοτεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρέπει επίσης να τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη.
Είμαστε προσηλωμένοι στη διαδικασία μετάβασης που απαιτεί το μέλλον της κοινωνίας μας και προσβλέπουμε στα αποτελέσματα της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Ευχαριστώ

Το «Ηπειρώτικο Μοιρολόι» επιστρέφει στην Ήπειρο | 14 Δεκεμβρίου, Μουσείο Αργυροτεχνίας

Ο Κρίστοφερ Κινγκ επιστρέφει στην Ήπειρο για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ηπειρώτικο Μοιρολόι: οδοιπορικό στην αρχαιότερη δημώδη μουσική της Ευρώπης».

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει για το βιβλίο με τον Γιώργο Κοκκώνη (μουσικολόγο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Βασίλης Σπύρου (δήμαρχος Ζαγορίου) και ο Δημήτρης Χαντζαρόπουλος.

Στην εκδήλωση θα παίξει μουσική το παραδοσιακό σχήμα Τακίμι (κλαρίνο: Θωμάς Χαλιγιάννης, βιολί: Κώστας Καραπάνος, λαούτο: Φώτης Παπαζήκος, ντέφι: Τάσος Ντάφλος).

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, 19:00
Μουσείο Αργυροτεχνίας
Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων
45221, Ιωάννινα

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 6944583382

Επιτυχής η Συμμετοχή της Φιλαρμονικής ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στα Τρίκαλα.


Για μια ακόμα φορά η Φιλαρμονική ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας εκπροσώπησε επάξια τον Δήμο μας στο 1οΦεστιβάλ Φιλαρμονικών στα Τρίκαλα, στις 8 Δεκεμβρίου, πλαισιώνοντας εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό των 80 χρόνων από τη σύσταση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Η Φιλαρμονική μας εισέπραξε τα ευμενέστερα σχόλια, καθότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, απέναντι σε Φιλαρμονικές μεγάλων Ελληνικών Δήμων, όπως Καρδίτσας, Λεβαδέων, Μετεώρων,Μουζακίου, Τεμπών και Τρικάλων.
Η Φιλαρμονική πήρε μέρος στην παρέλαση όλων των Φιλαρμονικών,όπουκαταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, που είχε κατακλύσει την πόλητων Τρικάλων και στη συνέχεια συμμετείχε σε συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων.
Μετά το φινάλε της παρουσίασής της η Φιλαρμονική αποθεώθηκε από το κοινό, πουεπευφημούσε τους μουσικούς για την άψογη απόδοση των κομματιών και τον μαέστρο για την υποδειγματική διεύθυνση της μπάντας.
Η αποδοχή και τα θετικά σχόλια, είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλουν τα παιδιά της Φιλαρμονικής, καθώςκαι των αποθεμάτων υπομονής και όρεξης για δουλειάτου Αρχιμουσικού κ. Κώστα Τζάνη.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Η ΠΕΑΠΣ για την πειθαρχική δίωξη πυροσβέστη
 2. Hγουμενίτσα:Έπλεξαν κασκόλ και σκουφιά για παιδιά που έχουν ανάγκη
 3. Κοριοί. Βρίσκονται στα στρώματα, στα ρούχα, στα έπιπλα. Προκαλούν φαγούρα, κοκκινίλες, αλλεργίες
 4. Λογοτεχνική εργασία για το ιστορικό Σούλι του π. Ηλία Μάκου απέσπασε το Α΄ βραβείο
 5. Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2018
 6. Άρτα:Στήριξη ΚΙΝΑΛ στον Γιάννη Παπαλέξη
 7. «Κληρώνει» για τα επιδόματα θέρμανσης και στέγασης
 8. Με αυστηρούς περιορισμούς η τοποθέτηση σκαφών κανό-καγιάκ στην παρόχθια ζώνη του ποταμού Αχέροντα
 9. Οι υδατοκαλλιέργειες στηρίζουν την οικονομία της Ηπείρου ..
 10. Ιωάννινα:Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων
 11. Ο Δήμος Ζίτσας καλωσόρισε τα Χριστούγεννα
 12. «Γιάννενα Τώρα»: Πολλά λόγια, αρκετές αοριστίες και …λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά έργα για το 2019
 13. Δήμος Ζίτσας: Η ιδρυτική διακήρυξη της «Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας» με επικεφαλή το Βασ. Γαρδίκο
 14. Η παιδική σκηνή Ροντίδη παρουσιάζει τον Σκρουτζ
 15. ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Πληρότητα στο 100% ενόψει Χριστουγέννων

+ Σας ενδιαφερουν...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS