Στα Γιάννενα για δύο ημέρες οι εργασίες του προγράμματος Horizon 2020

horizon13 6 2018

Με Î±Î¹Ï‡Î¼ή Ï„Î¿ Παραλίμνιο και τις δράσεις ανάπλασης – προστασίας - ανάδειξης

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ

Τους ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν Î¼Î±Î¶ί Ï„Î¿Ï… στο έργο «COproductioN with

NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 Ï†Î¹Î»Î¿Î¾ÎµÎ½Îµί Î±Ï€ό σήμερα και για δύο μέρες στα Γιάννενα ο Δήμος Ιωαννιτών.

Συντονισμένη από το Trinity College του Δουβλίνου, η Connecting Nature είναι μια ÎµÏ„Î±Î¹ÏÎ¹Îºή ÏƒÏ‡έση 29 οργανισμών από 16 χώρες, στις οποίες συμμετέχουν τοπικέÏ‚ αρχέÏ‚, κοινότητες, εταίροι του κλάδου, ΜΚΟ και ακαδημαϊκοί.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτόÏ‚ του δήμου Ιωαννιτών κι άλλες 10 ευρωπαϊκέÏ‚ Ï€όλεις όπως η Γλασκώβη, η Γενγκ, το Πόζναν, η Κορούνια, η Μπολόνια, η ΜπουργκάÏ‚, η Μαλάγα, η Λευκωσία, το Σαράγιεβο και ο δήμος Παύλου Μελά.

Το Connect Nature είναι ένα έργο πενταετούÏ‚ διάρκειας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δράσης για την Καινοτομία του Ορίζοντα 2020 της ΕυρωπαϊκήÏ‚ ΕπιτροπήÏ‚.

Και ως Î²Î±ÏƒÎ¹ÎºÎ¿ί Ï„Î¿Ï… στόχοι είναι οι Ï€όλεις ΟΔΗΓΟΙ που έχουν ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει έργα μπλε-πράσινης υποδομήÏ‚ και έχουν μεγάλη εμπειρία σε διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους σε Ï€όλεις όπως τα Ιωάννινα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ».

Οι υποδομέÏ‚ που σχετίζονται με την μπλε-πράσινη ανάπτυξη (blue/green infrastructure) συνδέονται με έργα διαχείρισης νερού, υποδομέÏ‚ ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα αστικήÏ‚ ανάπλασης, Î±ÏƒÏ„Î¹Îºά Ï€άρκα και κήποι, πράσινες ταράτσες και Î¶Ï‰Î½Ï„Î±Î½Î¿ί Ï„Î¿ίχοι, μείωση φαινομένων θέρμανσης, προστασία βιοποικιλότητας, δεξαμενέÏ‚ απορρόφησης άνθρακα, αντιμετώπιση θορύβου και σκόνης .

Τα Γιάννενα εστιάζουν στον τομέα της παράκτιας ανθεκτικότητας με Î±Î¹Ï‡Î¼ή Ï„Î¿ Παραλίμνιο Îœέτωπο και τις δράσεις ανάπλασης-προστασίας-ανάδειξης.

Η Ï€όλη των Ιωαννίνων στο έργο παρουσιάζει πολλέÏ‚ ομοιότητες με την Πόλη της Γλασκόβης, με την οποία και θα ÏƒÏ…Î½Î´ÎµÎ¸Îµί Ï‰Ï‚ ΟΔΗΓΟ για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και να τονώσουν την Πράσινη οικονομία, καθώÏ‚ και την αντιμετώπιση θεμάτων θερμότητας και νερού σε ολόκληρη την Ï€όλη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ï€όλη μας στοχεύει, μέσα από το έργο, στον σχεδιασμό και σε μεταγενέστερο στάδιο στην ÎµÏ†Î±ÏÎ¼Î¿Î³ή Î¼Î¹Î±Ï‚ λύση βασισμένη στη φύση για την αναγέννηση της λίμνης και του Παραλίμνιου Μετώπου.

Στόχος, όπως περιγράφεται και στο Τεχνικό Δελτίο του έργου είναι η Λίμνη Παμβώτιδα να «ανασάνει» προς τη Î¼ÎµÏÎ¹ά Ï„Î¿Ï… αστικού μετώπου, με την ενίσχυση φυσικών δομών που ενισχύουν τις οικολογικέÏ‚ διαδικασίες βιοαποικοδόμησης.

ΌÏÎ±Î¼Î± στην προσπάθεια Î±Ï…Ï„ή Îµίναι το μέτωπο της λίμνης να αποκαταστήσει τη Ï†Ï…ÏƒÎ¹Îºή Ï„Î¿Ï… Î¿Î¼Î¿ÏÏ†Î¹ά ÎºÎ±Î¹ θα συνδέσει το οικολογικό κεφάλαιο με ΚοινωνικέÏ‚ και οικονομικέÏ‚ ευκαιρίες.

Τα Ιωάννινα θα επιδιώξουν συνεργασίες σε νέες προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που σχετίζονται με τις Λύσεις βασισμένες στη φύση (Nature based Solutions) για ÎµÎ´Î±Ï†Î¹Îºή Î±Î½Î¸ÎµÎºÏ„Î¹Îºότητα.

«Η ÏƒÏ…Î¼Î¼ÎµÏ„Î¿Ï‡ή Ï„Î¿Ï… Δήμου μας στο πρόγραμμα connecting nature έρχεται ως αποτέλεσμα της φιλοσοφίας που έχουμε ως Î”Î·Î¼Î¿Ï„Î¹Îºή Î‘ÏÏ‡ή Î³Î¹Î± την προώθηση «πράσινων» λύσεων σε ότι Î±Ï†Î¿Ïά Ï„Î¿Î½ αστικό σχεδιασμό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεχωρίζει Î³Î¹Î±Ï„ί Ï€ÏÎ¿Î²Î»έπει την ύπαρξη ενόÏ‚ μηχανισμού μέτρησης των αποτελεσμάτων που θα φέρουν οι δράσεις που θα σχεδιάσουμε και θα εκπονήσουμε.

Δράσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα που όμως σκοπεύουν να ενισχύσουν και την οικονομία της περιοχήÏ‚ με νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας Ï€άντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΕμείÏ‚ έχουμε ως οδηγό την Ï€όλη της Γλασκώβης ενώ παρακολουθούμε ÏƒÏ„ÎµÎ½ά ÎºÎ±Î¹ το Πόζναν με το οποίο αντιμετωπίζουμε κοινέÏ‚ προκλήσεις κι ευελπιστούμε η γνώση που Ï…Ï€άρχει ήδη σε αυτέÏ‚ τις Ï€όλεις να μας βοηθήσει να πετύχουμε κι εμείÏ‚ τους στόχους μας.

Îœέχρι σήμερα έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προς την κατεύθυνση στην οποία στοχεύει το πρόγραμμα connecting nature, όπως για παράδειγα το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Δουρούτης το οποίο συνδυάστηκε με την Î¼ÎµÏ„Î±Ï„ÏÎ¿Ï€ή Ï„Î¿Ï… σε περιβαλλοντικό Ï€άρκο», δήλωσε υποδεχόμενος τους ευρωπαίους εταίρους του προγράμματος ο δήμαρχος Ιωαννίνων, ΘωμάÏ‚ Μπέγκας.

«Είναι ελάχιστες οι ελληνικέÏ‚ Ï€όλεις για τις οποίες έχει ÎµÎ³ÎºÏÎ¹Î¸Îµί Î· ÏƒÏ…Î¼Î¼ÎµÏ„Î¿Ï‡ή Ï„Î¿Ï…Ï‚ σε ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon 2020. Τα Γιάννενα όχι μόνο συμμετέχουν Î±Î»Î»ά Ï†Î¹Î»Î¿Î¾ÎµÎ½Î¿ύν τις εργασίες του δικτύου για τις επόμενες δύο μέρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος στοχεύουμε στην ανάδειξη του παραλίμνιου μετώπου με βιώσιμες και Ï€ÎµÏÎ¹Î²Î±Î»Î»Î¿Î½Ï„Î¹Îºά Ï†Î¹Î»Î¹ÎºέÏ‚ λύσεις. Η εμπειρία που έχουν οι Ï€όλεις που συμμετέχουν Î¼Î±Î¶ί Î¼Î±Ï‚ στο πρόγραμμα αυτό από ανάλογες δράσεις που έκαναν είναι ÏƒÎ·Î¼Î±Î½Ï„Î¹Îºή ÎºÎ±Î¹ ελπίζουμε να μας τη μεταδώσουν για να μπορέσουμε κι εμείÏ‚ να τις εντάξουμε σε μια ÏƒÏ…Î½Î¿Î»Î¹Îºή Ï€ÏÎ¿ÏƒÏ€άθεια που κάνουμε να εφαρμόσουμε σύγχρονες και Ï€ÎµÏÎ¹Î²Î±Î»Î»Î¿Î½Ï„Î¹Îºά Î²Î¹ώσιμες λύσεις σε ότι Î±Ï†Î¿Ïά ÏƒÏ„Î¿Î½ αστικό σχεδιασμό», υπογράμμισε από την Î¼ÎµÏÎ¹ά Ï„Î¿Ï… ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας.ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ -- Πηγή: PROINANEA.gr+ Σας ενδιαφερουν...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS