ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Εξώδικη δήλωση - Διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Ηπείρου για την οδό Νιάρχου

Με εξώδικο δια της πληρεξουσίου δικηγόρου τους κας Αναστασίας Γιογλή, οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι και επαγγελματίες παρά την οδό Νιάρχου, Σεισμοπλήκτων και Κάτω Νεοχωρόπουλου ζητούν από την Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και την μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε» να απέχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου» εν όψει της εκδίκασης από το ΣτΕ την 23-9-2019, της....
από 24-6-2018 αίτησης ακυρώσεως η οποία και πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Ειδικότερα στο εξώδικο αναφέρεται: ΠΡΟΣ 1. Την Περιφέρεια Ηπείρου Ο.Τ.Α Β΄ βαθμού, που εδρεύει στα Ιωάννινα (Διοικητήριο Κεντρική Πλατεία), όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΉ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Διοδώρου 198 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094365535 Δ.Ο.Υ.Α΄ Πατρών.
 Όπως πληροφορηθήκαμε έχετε προβεί στην υπογραφή σύμβασης μεταξύ σας για την εκτέλεση του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ”, για την εκτέλεση του οποίου η δεύτερη από εσάς, αναδειχθείκατε πρώτη μειοδότρια.
Επειδή, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη ασκήσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 24-6-2018 αίτησή μας για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 3/15/14-3-2018 αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «οδός Σταύρου Νιάρχου» (ΦΕΚ τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων / Α.Α.Π, αρ. Φύλλου 82/25-4-2018), καθώς και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης ή παραλείψεως, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
Η ως άνω αίτηση ακυρώσεως προσδιορίστηκε, κατόπιν αναβολών, να εκδικαστεί στη δικάσιμο της 23-9-2019 ενώπιον του Στ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της ως άνω από 24-6-2018 αίτησης ακυρώσεως, η οποία πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει,
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως απέχετε από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ενεργήσουμε τα νόμιμα, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, για την προστασία των δικαιωμάτων μας και θα επιδιώξουμε την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής μας ζημιάς και την χρηματική μας ικανοποίηση για την επελθούσα σε βάρος μας ηθική βλάβη.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ -- Πηγή: EPIRUSGATE.grΕπίσης σας Προτείνουμε...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS